Zasady współpracy

Nasze usługi świadczymy na podstawie umowy podpisanej pomiędzy BWE Business & Tax Advisors a Klientem, która precyzuje zasady współpracy, w tym zakres świadczonych usług i terminy ich wykonania.

Jesteśmy przekonani, że podstawą efektywnej pracy jest dobra atmosfera zarówno wewnątrz Zespołu realizującego projekt jak i w trakcie wszystkich kontaktów z Klientem.

Bezpieczeństwo

Wszystkie usługi świadczone przez BWE Business & Tax Advisors nadzorowane są przez doradcę podatkowego, podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu.

Poufność

Wszystkie osoby biorące udział w jakichkolwiek pracach realizowanych przez BWE Business & Tax Advisors  na rzecz Klientów mają podpisaną klauzulę o zachowaniu poufności danych, zabraniającą ujawniania komukolwiek, jakichkolwiek informacji i dokumentów pozyskanych od Klientów BWE Business & Tax Advisors.

Komunikacja

Standardowo, sposobem komunikacji, niezależnie od tego gdzie nasz Klient ma siedzibę jest kontakt mailowy lub telefoniczny. Wizytę w siedzibie Klienta organizujemy jedynie wówczas gdy projekt tego faktycznie wymaga bądź takie jest życzenie Klienta. Staramy się większość prac realizować w naszym Biurze,  nie mniej jednak istnieje możliwość pracy bezpośrednio w siedzibie Klienta.

Wykonanie: Globalmedia