Zamknięcie roku 2017

Zamknięcie roku 2017

Przypominamy, że jednostki, których rok obrotowy zakończył się 31.12.2017 r. powinny zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe za rok 2017 najpóźniej do 31.03.2018 r.  Jest to tzw. wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych, często mylone z ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych.

Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki, która kontynuuje działalność powinno nastąpić nie później niż w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki. Po tym dniu nie ma już możliwości wprowadzania zmian do ksiąg rachunkowych dotyczących roku obrotowego, którego dotyczy zatwierdzone sprawozdanie finansowe.

Jeżeli rozpoczynają Państwo działalność i chcieliby się Państwo dowiedzieć więcej o obowiązkach nałożonych na podmioty zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, zapraszamy do naszego biura rachunkowego w Legionowie lub Warszawie. Nasi księgowi i doradcy podatkowi służą fachową poradą.

Wykonanie: Globalmedia