Warunki korzystania z serwisu

Wszystkie informacje zamieszczone na stronie BWE Business & Tax Advisors oraz otrzymane od nas jakiekolwiek dokumenty, opinie, informacje itd. są własnością BWE Business & Tax Advisors, mają wyłącznie charakter informacyjno-marketingowy i nie stanowią porady ani jakiejkolwiek innej usługi z zakresu doradztwa podatkowego i gospodarczego. Oznacza to, że do momentu podpisania odpowiedniej Umowy pomiędzy BWE Business & Tax Advisors a Klientem odpowiedzialność za wykorzystanie informacji i otrzymanych od Spółki dokumentów spoczywa na Kliencie.

Jednocześnie bez zgody BWE Business & Tax Advisors rozpowszechnianie na cele inne aniżeli potrzeby danego Klienta, bądź wykorzystywanie w celach osiągania korzyści finansowych otrzymanych od Spółki jakichkolwiek dokumentów i informacji jest niezgodne z prawem.

Wykonanie: Globalmedia