Rejestracja spółki

Rejestracja spółki – krok po kroku

  • Umowa spółki – w formie aktu notarialnego;
  • Rejestracja adresu siedziby spółki – na podstawie umowy najmu;
  • Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • Podpisanie umowy z biurem rachunkowym;
  • Rejestracja w urzędzie skarbowym i uzyskanie numeru NIP, zgłoszenie rejestracyjne VAT;
  • Rejestracja w Głównym Urzędzie Statystycznym i uzyskanie numeru REGON;
  • Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
  • Otwarcie konta bankowego spółki;
  • Rejestracja w pozostałych urzędach: Sanepid, Inspekcja Pracy.
Wykonanie: Globalmedia