Usługi księgowe

Jako profesjonalne biuro księgowe dostarczamy Państwu kompleksową ofertę obejmującą nie tylko wszelkie potrzebne rozliczenia podatkowe, ale również rzetelne usługi rachunkowe i doradcze. Jeżeli poszukują Państwo rzetelnej firmy, która kompleksowo i profesjonalnie zadba o Państwa księgowość, jesteśmy do Państwa usług. Nasza szeroka wiedza księgowa oraz doświadczenie w obsłudze finansowej osób prywatnych i przedsiębiorstw sprawiają, że mogą nam Państwo zaufać.

Naszą cechą jest rzetelność i terminowość. Kompleksowo przygotowujemy rozliczenia podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz innych należności publicznoprawnych. Współpracujemy z audytorami oraz reprezentujemy Klienta w kontaktach z urzędem skarbowym i ZUS. Nasze biuro księgowe oferuje również kompleksowe usługi w zakresie controllingu finansowego oraz obsługę w zakresie kadr i płac.

W BWE Business & Tax Advisors stosujemy indywidualne podejście do swoich Klientów poprzez weryfikację dostarczonych do nas dokumentów księgowych, sygnalizację obszarów potencjalnego ryzyka i wskazaniem sposobu jego zmniejszenia, co jest działaniem niezbędnym przy zmieniających się przepisach prawnych i podatkowych.

Korzystając ze sprawdzonych narzędzi oraz wiedzy i doświadczenia, świadczymy usługi:

 • Opracowywanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont;
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowej;
 • Rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • Obsługa transakcji wewnątrzunijnych i zagranicznych;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia;
 • Przygotowywanie miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat);
 • Przygotowywanie informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych;
 • Przygotowywanie i składanie miesięcznych i rocznych sprawozdań podatkowych;
 • Przygotowywanie i składanie miesięcznych deklaracji VAT;
 • Przygotowywanie sprawozdań dla GUS i NBP;
 • Reprezentowanie Klientów w kontaktach z urzędem skarbowym oraz innymi instytucjami;
 • Współpraca z audytorami;
 • Przygotowywanie zindywidualizowanych sprawozdań dla Zarządu;
 • Sporządzanie raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych;
 • Tworzenie prognoz i projekcji finansowych;
 • Organizacja przelewów z wydzielonego konta bankowego;
 • Wystawianie faktur;
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych.

Dodatkowo, w ramach stałej umowy, oferujemy odbiór dokumentów bezpośrednio w siedzibie Klienta.

Dzięki współpracy z naszym biurem rachunkowym unikną Państwo konieczności ciągłego monitorowania zmian w przepisach prawnych i podatkowych oraz kontaktowania się z urzędami.

Zobacz także usługi kadrowo – płacowe.

Wykonanie: Globalmedia