Usługi kadrowo - płacowe

Jako uzupełnienie usług księgowych oferujemy obsługę kadr i płac, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz przepisami o ubezpieczeniach społecznych.

Zakres świadczonych usług w obszarze obsługi płac:

 • Sporządzanie i rozliczanie umów o pracę, dzieło, zlecenie, kontraktów menedżerskich;
 • Sporządzanie list płac, raportów oraz zestawień płacowych;
 • Sporządzanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i korygujących do  ZUS;
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji oraz informacji podatkowych PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/40, IFT-1R;
 • Opracowywanie regulaminu pracy, wynagradzania, ZFŚS, korzystania ze sprzętu służbowego;
 • Wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu;
 • Współpraca z inspektorami i kontrolerami.

Zakres świadczonych usług w obszarze obsługi kadrowej:

 • Zakładanie i administrowanie aktami osobowymi;
 • Kontrola terminowości i kierowanie pracowników na wstępne i okresowe badania lekarskie;
 • Kontrola terminów i ważności oraz planowanie szkoleń z zakresu BHP i PPOŻ;
 • Rejestrowanie oraz wyrejestrowywanie pracowników w ZUS;
 • Dokonywanie zmian w ZUS dotyczących zmiany danych pracowników i pracodawcy;
 • Sporządzanie i ewidencja umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy oraz innych dokumentów związanych z nawiązaniem i przebiegiem stosunku pracy;
 • Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych;
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych oraz innych nieobecności pracowników.

Wykonanie: Globalmedia