JPK_VAT – nowy obowiązek dla mikroprzedsiębiorców

JPK_VAT – nowy obowiązek dla mikroprzedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy VAT składający deklaracje VAT-7 lub VAT-7K zostaną objęci obowiązkiem prowadzenia ewidencji VAT elektronicznie. Jednocześnie, został na nich nałożony obowiązek przesyłania rejestru sprzedaży i zakupu do Ministerstwa Finansów, w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT).

JPK_VAT należy sporządzać i przekazywać miesięcznie, w terminach przewidzianych dla złożenia deklaracji VAT-7 ( do 25. dnia miesiąca następnego). Oznacza to, że ten obowiązek sprawozdawczy  należy wykonywać w okresach miesięcznych, niezależnie od sposobu rozliczania podatku VAT (miesięcznie lub kwartalnie). Mimo iż mali podatnicy nadal mogą dokonywać rozliczeń podatku VAT kwartalnie (VAT-7K), to będą zobowiązani do przekazywania JPK_VAT miesięcznie.

Wszyscy Klienci naszego biura rachunkowego w Legionowie i w Warszawie mogą mieć pewność, że nasze systemy księgowe są odpowiednio dostosowane, a nasi księgowi profesjonalnie przeszkoleni do sporządzania wszystkich plików JPK  i terminowej wysyłki plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Nad całym procesem czuwają również nasi doradcy podatkowi.

Wykonanie: Globalmedia