Cennik usług

Ceny usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem i zależą od specyfiki prowadzonej działalności, rodzaju ewidencji księgowej, ilości pracowników czy zakresu usług, których świadczenie Klient chce nam powierzyć.

  Usługi księgowe - rozliczane są w formie ryczałtu miesięcznego, w zależności od ilości dokumentów, liczby księgowań i skomplikowania rozliczeń.

  Usługi kadrowo – płacowe rozliczane są miesięcznie w formie ryczałtu kalkulowanego w zależności od zakresu usług oraz ilości obsługiwanych pracowników.

  Usługi doradztwa podatkowego – rozliczane są miesięcznie na podstawie stawek godzinowych lub abonamentu w formie ryczałtu miesięcznego, co pozwala na obniżenie kosztów świadczonych usług.

  Rejestracja spółki – rozliczana jest indywidualnie w zależności od zakresu prac oraz  ilość godzin potrzebnych na sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych i ich złożenie w odpowiednich urzędach.

  Obsługa cudzoziemców – rozliczana jest indywidualnie w zależności od zakresu reprezentacji i skomplikowania sprawy.

  Organizacja szkoleń – rozliczana jest indywidualnie w zależności od zakresu materiału i długości szkolenia.

  Reprezentacja Klienta – rozliczana jest  na podstawie miesięcznego ryczałtu za usługi księgowe lub na podstawie stawki godzinowej.

    

   Wykonanie: Globalmedia