Aktualności

Zamknięcie roku 2017

Przypominamy, że jednostki, których rok obrotowy zakończył się 31.12.2017 r. powinny zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe za rok 2017 najpóźniej do 31.03.2018 r.  Jest to tzw. wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych, często mylone z ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki, która kontynuuje działalność powinno nastąpić nie później niż w ciągu 15…

Czytaj więcej

Obowiązek elektronicznej wysyłki deklaracji VAT

Przypominamy, iż od stycznia 2018 r. zostaje wprowadzony obowiązek elektronicznej wysyłki wszystkich deklaracji VAT. Ta modyfikacja jest wynikiem zmian przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że od początku 2018 r. elektroniczną formą przesyłania deklaracji VAT zostają objęci wszyscy podatnicy, niezależnie od wielkości firmy, czy sposobu rozliczania podatku VAT (miesięcznie, kwartalnie). Sankcją…

Czytaj więcej

JPK_VAT – nowy obowiązek dla mikroprzedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy VAT składający deklaracje VAT-7 lub VAT-7K zostaną objęci obowiązkiem prowadzenia ewidencji VAT elektronicznie. Jednocześnie, został na nich nałożony obowiązek przesyłania rejestru sprzedaży i zakupu do Ministerstwa Finansów, w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT). JPK_VAT należy sporządzać i przekazywać miesięcznie, w terminach przewidzianych dla złożenia deklaracji VAT-7 ( do 25….

Czytaj więcej

Przesunięcie samochodu osobowego pomiędzy działalnościami małżonków

Stosunki majątkowe między małżonkami regulują przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.  Z chwilą zawarcia małżeństwa, z mocy ustawy powstaje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa (ustawowa). Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte przez oboje małżonków lub przez jednego z nich w czasie trwania wspólności majątkowej. Równocześnie, każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku…

Czytaj więcej

Pracodawca może rozliczyć PIT pracownika

Tylko do 10 stycznia pracownik ma czas na złożenie oświadczenia PIT-12, jeżeli chce, żeby roczne dochody rozliczył za niego pracodawca. Takie rozliczenie możliwe jest tylko wtedy, gdy w ubiegłym roku dochody były uzyskane tylko u jednego płatnika. Ministerstwo Finansów przypomniało w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resortu zasady, jakie obowiązują w przypadku takiego rozliczania dochodów….

Czytaj więcej

Zwrot wydatków na zakup materiałów budowlanych

Informujemy, że nadal można odzyskać część VAT od zakupów materiałów budowlanych  i wykończeniowych użytych do budowy lub remontu domu czy mieszkania. Należy pamiętać, że wniosek składa się na oddzielnym formularzu VZM-1 (nie dokonujemy odliczenia w zeznaniu rocznym).    

Czytaj więcej
Wykonanie: Globalmedia