Archives for Listopad, 2015

Przesunięcie samochodu osobowego pomiędzy działalnościami małżonków

Stosunki majątkowe między małżonkami regulują przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.  Z chwilą zawarcia małżeństwa, z mocy ustawy powstaje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa (ustawowa). Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte przez oboje małżonków lub przez jednego z nich w czasie trwania wspólności majątkowej. Równocześnie, każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku…

Czytaj więcej
Wykonanie: Globalmedia